DENEME SINAVI ÇÖZ

1.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

A)Kan şekeri düştüğünde

B)Tam tıkanma yaşadığında

C)Kanaması olduğunda

D)Kalbi durduğunda

2.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

A)Kanamanın sızıntı şeklinde olması

B)Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması

C)Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

D)Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi

3.Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

A)10

B)20

C)30

D)40

4.• Bir el alına yerleştirilir.

• Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

• Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şok pozisyonu

B)Yarı oturuş pozisyonu

C)Baş geri-çene yukarı pozisyonu

D)Yarı yüzükoyun-yan pozisyon

5. I. El freninin çekilmesi

II. Kontağın kapatılması

III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

6.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A) Telaşlı ve tedirgin olması

B) İletişim becerilerinin zayıf olması

C) Önce çevrenin güvenliğini sağlaması

D) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

7.Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

A) Dolaşım

B) Bilinç durumu

C) Solunum

D) Hava yolu açıklığı

8.Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A)Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek

B)Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak

C)Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak

D)Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak

9.Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

A)Bilinç kontrolünün yapılması

B)Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi

C)Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması

D)Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması

10.Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A)Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması

B)Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi

C)Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması

D)Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi

11.Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?

A)Koma

B)Bayılma

C)Sara krizi

D)Ateşli havale

12.Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rentek manevrası

B)İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma

C)Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

D)Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi

13.Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

A)Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması

B)Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması

C)Kaza yapma riskinin azalması

D)Sürüş yeteneğinin artması

14.Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A)Sağlık Bakanlığı

B)Millî Eğitim Bakanlığı

C)Emniyet Genel Müdürlüğü

D)Karayolları Genel Müdürlüğü

15.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir?

A)Garaj

B)Durak

C)Otopark

D)Park yeri

16.Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

A) 

B) 

C) 

D) 

17.Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A)Banketten gitmelidir.

B)Aracının hızını artırmalıdır.

C)Öndeki aracı geçmemelidir.

D)Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.

18.Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A) 

B) 

C) 

D) 

19.Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A) 

B) 

C) 

D) 

20.Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

 

A)Yaya geçidi

B)Bisiklet yolu

C)Taralı alana girilmez

D)Yavaşlama uyarı çizgileri

21.Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A)Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

B)Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.

C)Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.

D)Sadece para cezası verilir.

22. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

   A) Motor ısınır, yanar.

OB) Motor yakıtına yağ karışır.

OC) Motor çok soğur.

OD) Motor suyuna yağ karışır.

23.Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

OA) El freninin çekilmesine

OB) Motorun durdurulmasına

  C) Park lambasının yakılmasına

OD) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

24. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

soru48

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

OA) Batı-Doğu

OB) Kuzey-Güney

   C) Kuzeydoğu-Kuzeybatı

OD) Kuzeybatı-Güneydoğu

25. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

 

OA) Sahibi değiştiğinde

 

OB) Sigorta süresi bittiğinde

 

OC) Tescil belgesi değiştirildiğinde

 

   D) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında

26.Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

 

A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
 
B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
 
C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
 
D) Solunum sayısının değerlendirilmesi
Sınav Süreniz Başladı